چسب مسلح سازی سرامیک تک جزئی k100

چسب مسلح سازی سرامیک تک جزئی k100

شماره سریال: 1440106

جنس: رزین

توضیحات

توضیحات چسب مسلح سازی سرامیک تک جزئی k100